8 marca


w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach jednego wieczoru  odbyła się impreza z okazji  Dna Kobiet i Dnia Mężczyzn. Poza pokazem spektakli teatralnych, kabaretów, recytacji i chórów, także dla mnie znalazło się miejsce w programie imprezy. Poproszono mnie o pochwalenie się moim Lubuskim Wawrzynem Literackim. Zrobiłam to bardzo chętnie, bo właśnie w M-Goku Mordy zawsze otrzymywałam najwięcej wsparcia dla mojego pisania.

         Dla mnie bezpośrednim obcowaniem z kulturą są przede wszystkim wszelkie kontakty z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach.

        Na jego terenie miały miejsce moje pierwsze spotkania autorskie i inne imprezy z wpisaną promocją moich książek. Na łamach „Kulturalnika”  Łukasz Wawryniuk – obecnie dyrektor ośrodka, jako pierwszy wypowiedział się o moim „Pokłonie” i „Poklasku”.

                                                  Publiczne czytanie arcydzieł

 

  Dzięki prowadzącym M-GOK miałam niezapomnianą frajdę publicznego czytania prozy Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza i poezji Ireny Ostaszyk.

3 września 2016 odbyło się w Mordach Narodowe Czytanie”Quo vadis Henryka Sienkiewicza https://mordzkieoko.wordpress.com/tag/m-gok-mordy/page/4/

                           

 

2 wrześni 2017- Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiegohttp://www.podlasie24.pl/powiat-siedlecki/kultura/wyspianski-w-mordach-225cb.html

 

28 września 2017roku odbył się sześciogodzinny maraton czytania twórczości Ireny Ostaszyk –                                                        Patronki biblioteki w Mordach.

https://www.zyciesiedleckie.pl/pl/14…/17609_wszyscy_czytali_irene_ostaszyk.

 

Edukacja informatyczna

 

    Moja współpraca z mordzkim  GOK -iem polega między innymi na tym, że zawsze mam w nim fachową pomoc rozwiązaniu problemów komputerowych.

                               

 

 Skorzystałam także z możliwości nauki na zorganizowanym w ramach projektu „Komputer dla każdego”, realizowanego w GOK-u Mordy przez firmę INTCTO  kursie.

http://www.mgokmordy.naszgok.pl/n,komputer-dla-kazdego

 

Udział w lokalnej debacie

 

Uczestnictwo na tym spotkaniu dało możliwość zrozumienia pojęcia „patriotyzmu lokalnego”

 

    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach znalazła się w gronie kilku instytucji z całej Polski, które zostały zaproszone do organizacji debaty lokalnej pt. „Lokalne symbole Polski” w jej pilotażowej edycji. 6 października 2017 r. w Mordach rozmawiano na temat lokalnej tożsamości.

Debata na temat lokalnych symboli

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Jednym z takich spotkań, które udokumentowałam w ośrodku kultury Mordy, to wieczór autorski poprowadzony przez Jacka Pałkiewicza – słynnego podróżnika, odkrywcę, pisarza i dziennikarza.